Historia OSP

 

 

Dziećkowice to najdalej na południe wysunięta dzielnica Mysłowic. Pierwsze udokumentowane zapiski o istnieniu dzielnicy sięgają roku 1373 ( wpis w księgach biskupstwa krakowskiego ). Rozwój dzielnicy i zabudowa sprawiała , że wielkie zagrożenie pożarowe nie omijało Dziećkowic. Brakuje jednak  dokładnych dokumentów na temat pożarnictwa w dzielnicy.                                                                                                 120 lat to bardzo dużo i nie można w krótki sposób przedstawić całej działalności straży.Zaczęło się wszystko 24.11.1894 r kiedy to podpisano dokument o zakupie dla Straży  Ogniowej w Dziećkowicach sikawki dwucylindrowej firmy ,, Stumpf ,,07.06.1903 r odbyło się Zebranie nadzwyczajne , na którym wybrano mistrza ogniowego –Pawła Wawrę. Ochotników było 78.                                  Dzięki mądrości przedstawicieli Rady Gminy łożono środki finansowe na zakup sprzętu pożarowego.Rozwój przemysłu w dzielnicy niósł rozwój i niestety nowe zagrożenia związane z ogniem.W latach 1904 – 1939 dzięki dobrej współpracy między strażakami a władzami samorządowymi sytuacja i wyposażenie ochotników poprawiało się .W  latach 1936 – 1938 rozpoczęto budowę domu gminnego , w którym dzięki staraniom ówczesnegoNaczelnika Gminy – Franciszka Bednarczyka na parterze budynku znalazło się miejsce na remizę , któraistnieje do dziś .Rok 1939 przynosi zawieruchę wojenną i wcielenia dziećkowickich strażaków do wojska.Po wojnie w 1945 r dzięki zapałowi tych , którzy przeżyli rozpoczęto organizować odbudowę struktur OSP wDziećkowicach. Dzięki determinacji ochotników rozpoczęto odbudowywać bazę ludzka i sprzętową.Kroniki mówią o 52 ochotnikach , którzy uczestniczą w akcjach i działaniach statutowych.Lata 50 i 60 to dalsze pchanie do przodu i rozwój jednostki Strażacy uczestniczą żywo w życiu miasta i dzielnicy, współpracując z innymi organizacjami.W roku 1950 strażacy otrzymują motopompę 800 ,, Silesia ,, z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej.1958 r zakupiona syrenę alarmową i wykonano nową instalację elektryczną. W roku 1960 zakupiono wózstrażacki – ,,Zis A5 ,,Zakup nowego sprzętu i wyzwania stawiane strażakom spowodowały , że ochotnicy podnosili swojeumiejętności na kursach i szkoleniach. Uczestniczyli w wielu zawodach pożarniczych różnego szczebla .W roku 1965 powstaje pomysł wybudowania boiska. Od pomysłu do realizacji niedaleko. W roku 1966uroczyste otwarcie ,, dziećkowickiej Skały ,, , która służy całej dzielnicy do dnia dzisiejszego.W roku 1965 samochód ,, Zis A5 ,, zostaje wymieniony na ,, Dodge St 1010 ,,. Rok 1967 otrzymanomotopompę ,, Polonia M400 ,, .W latach 70 i 80 ,, 20 ,,wieku  strażacy z Diećkowic wzbogacili się o samochód GM-8 marki,, Lublin ,, ( 1974 ) , wyremontowano strażnicę ( 1973 ) , samochód gaśniczy ,, Star ,, , motopompę ,, M 800,,i samochód ,, Żuk ,, – dar Kopalni Piasku ( 1978 ). Strażacy podnoszą swoje kwalifikacje na kursach i szkoleniach.Uczestniczą w wielu akcjach i zawodach.Lata 90 przyniosły kolejne zmiany i rozwój naszej jednostki. W roku 1991 utworzono MDP , która powstała z działającej drużyny harcerskiej W 1994 zagościł samochód ,, Jelcz 004 ,,W 1994 zorganizowano Jubileusz 120 lecia OSP. W 1999 jednostka wzbogaciła o samochód ,, Lublin 3 ,,Doświadczenie i umiejętności dziećkowickich ochotników zaowocowały wpisaniem do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego ( 2000 ). Rozbudowa jednostki ( nowy garaż ) – rok 2003. W roku 2004 pozyskujemy samochód Magirus. Obecny Zarząd wybrano w 2011 r.

 

 

 

 

 

Bogu na chwałę ludziom ku pomocy